pasy napędu

Miasto: bytom

Opis oferty

pasy napędu do maszyn Heidelberg typy: T , GT , KS-KSB-KSBA-KOR-KORA-KORD 62 - KORD 64 - KORS 72 , SORM , TOK , GTO 46 , GTO 52