Monitoring komputerów w firmie - Informacje w katalogu prawniczym

Miasto: Rzeszów

Opis oferty

W czasach, gdy niemal każdy użytkownik internetu korzysta z portali społecznościowych, komunikatorów i przeróżnych witryn, których odwiedzanie niekoniecznie musi się wiązać z pracą, działy IT bywają proszone o pomoc w ograniczeniu do nich dostępu. Kontrola aktywności użytkowników jest od zawsze tematem spornym i takim pozostanie chyba na zawsze. Przecież pracownik ma prawo do prywatności, co wynika z obowiązującego prawa pracy oraz kodeksu cywilnego. Aby monitoring komputerów firmowych odbywał się zgodnie z prawem, pracownik koniecznie musi zostać poinformowany o możliwości przeprowadzania kontroli jeszcze przed ich rozpoczęciem. W ramach czynności monitorujących pracodawca może sprawdzać i rejestrować strony internetowe, które odwiedza pracownik, nie może jednak rejestrować i wykorzystywać danych wprowadzanych przez pracownika np. przy dostępie do kont bankowych czy portali internetowych. Pracodawca może również sprawdzać przepływ służbowej poczty e-mail oraz zapisu kontaktów za pomocą komunikatorów internetowych. Oczywistą jednak nie jest kwestia uprawnień do przeglądania zawartości poczty oraz treści pracowniczych rozmów. W razie wykorzystania służbowej skrzynki do prywatnej korespondencji, pracodawca nie ma prawa do przetwarzania treści takich wiadomości pocztowych.